Våre barn-konferansen

Nasjonal konferanse om bekymringsfull og
skadelig seksuell atferd hos barn og unge

Bergen 23. – 25. mai 2023

Program

Vi jobber med å ferdigstille programmet. Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer.

Prekonferanse

Tirsdag 23.mai:

«Treatment and other approaches for children with intellectual disabilities». 3 timer workshop

Foreleser: Kevin Creeden 

«Når barn og unge har nedsatt forståelse av egne og andres seksuelle grenser»

Forelesere: Randi Hjelmervik og Jannecke Gjertsen

«Teknologiassistert skadelig seksuell atferd»

Forelesere: Nina Nyberg og Nadine Kojda-Arndt

«Multisystemisk terapi for problematisk seksuell atferd»

Foreleser: Anne Cathrine Bartvik

«Håndtering av seksuell atferd i barnehagen»

Foreleser: Marita Sandvik

«Politiets rolle i hjelpekjeden til barn og unge med SSA»

Foreleser: Are Evang

Hovedkonferanse

Onsdag 24. mai:

«Through the Lens of Trauma: Preventing & Responding to Harmful Sexual Behavior in Young People»

Foreleser: Jill Levenson

«Skadelig seksuell atferd i skolen»

Forelesere: Kjersti Draugedalen

«Gjenopprettende arbeid i Norge. Hva skjer’a?»

Foreleser: Eva Mørch

«Foreldre og profesjonelles erfaringer når et barn har vist skadelig seksuell atferd»

Foreleser: Heidi Losnedal

«Working with Children and Young People who have displayed Harmful Sexual Behaviour»

Foreleser: Stuart Allardyce

Konferansemiddag

 

 
 

Hovedkonferanse

Torsdag 25. mai:

«Strength based approaches and the importance of building age appropriate skills» 

Foreleser: Kevin Creeden

Markering og «En oppdatering om SSA-arbeidet i Norge» 

Foreleser: Oddfrid Skorpe Tennfjord

«Porno i beste sendetid»

Foreleser: Emilie Teige Skrattegård

«Pornografi: Overalt, hele tiden-hvordan påvirkes ungdom og seksualitet?»

Foreleser: Morten Jensås Lundgren

Tirsdag 23. mai​:

Prekonferanse

 • 3 timer workshop med (Avventer bekreftelse fra spennende internasjonal fagperson)
 • «Når barn og unge har nedsatt forståelse av egne og andres seksuelle grenser» Randi Hjelmervik og Jannecke Gjertsen

   

 • «Teknologiassistert skadelig seksuell atferd» Nina Nyberg og Nadine Kojda-Arndt

   

 • «Multisystemisk terapi for problematisk seksuell atferd» Anne Cathrine Bartvik

   

 • «Håndtering av seksuell atferd i barnehagen» Marita Sandvik

   

 • «Politiets rolle i hjelpekjeden til barn og unge med SSA» Are Evang

Onsdag 24. mai​:

Hovedkonferanse

 • Velkommen
 • «Through the Lens of Trauma: Preventing & Responding to Harmful Sexual Behavior in Young People» Jill Levenson
 • «Skadelig seksuell atferd i skolen» Kjersti Draugedalen
 • «Gjenopprettende arbeid i Norge. Hva skjer’a?» Eva Mørch
 • «Foreldre og profesjonelles erfaringer når et barn har vist skadelig seksuell atferd» Heidi Losnedal
 • «Working with Children and Young People who have displayed Harmful Sexual Behaviour» Stuart Allardyce
 • Konferansemiddag

Torsdag 25. mai​:

Hovedkonferanse

 • Avventer bekreftelse fra spennende internasjonal fagperson
 • Markering og «En oppdatering om SSA-arbeidet i Norge.» Oddfrid Skorpe Tennfjord
 • Avventer bekreftelse fra spennende nasjonal fagperson
 • «Porno i beste sendetid» Emilie Teige Skrattegård
 • «Pornografi: Overalt, hele tiden-hvordan påvirkes ungdom og seksualitet?» Morten Jensås Lundgren
Scroll to Top