Våre barn-konferansen

Nasjonal konferanse om bekymringsfull og
skadelig seksuell atferd hos barn og unge

Bergen 23. – 25. mai 2023

Program

Vi jobber med å ferdigstille programmet. Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer.

Prekonferanse

Tirsdag 23.mai:

Registrering åpner: kl. 09.00

Programstart: kl. 09.45

10.00-11.15: «Treatment and other approaches for children with intellectual disabilities». 2,5 timer workshop

Foreleser: Kevin Creeden 

11.15-11.45: Pause

11.45-13.00: Kevin Creeden forts.

13.00-14.00: Lunsj

14.00-14.30: «Når barn og unge har nedsatt forståelse av egne og andres seksuelle grenser»

Forelesere: Randi Hjelmervik og Jannecke Gjertsen

14.30-15.00: «Politiets rolle i hjelpekjeden til barn og unge med SSA»

Foreleser: Are Evang

15.00-15.30: Pause

15.30-16.00: «Multisystemisk terapi for problematisk seksuell atferd»

Foreleser: Anne Cathrine Bartvik

16.00-16.30: «Teknologiassistert skadelig seksuell atferd»

Forelesere: Nina Nyberg og Nadine Kojda-Arndt

16.30-17.00: «Håndtering av seksuell atferd i barnehagen»

Foreleser: Marita Sandvik

Programslutt: kl. 17.00

Hovedkonferanse

Onsdag 24. mai:

Registrering åpner: kl. 08.45

Programstart: kl. 09.30

09.45-10.45: «Skadelig seksuell atferd i skolen»

Forelesere: Kjersti Draugedalen

10.45-11.15: Pause

11.15-13.00: «Through the Lens of Trauma: Preventing & Responding to Harmful Sexual Behavior in Young People»

Foreleser: Jill Levenson

13.00-14.00: Lunsj

14.00-15.30: «Working with Children and Young People who have displayed Harmful Sexual Behaviour»

Foreleser: Stuart Allardyce

15.30-16.00: Pause

16.00-16.45: «Gjenopprettende arbeid i Norge. Hva skjer’a?»

Foreleser: Eva Mørch

16.45-17.30: «Foreldre og profesjonelles erfaringer når et barn har vist skadelig seksuell atferd»

Foreleser: Heidi Losnedal

Programslutt: kl. 17.30 

Konferansemiddag: Kl. 20.00 (kan endres)

Hovedkonferanse

Torsdag 25. mai:

Programstart: kl. 09.00

09.00-09.30: Velkommen og markering

Innleder: Oddfrid Skorpe Tennfjord

09.30-10.15: «Strength based approaches and the importance of building age appropriate skills» 

Foreleser: Kevin Creeden

10.15-10.45: Pause

10.45-11.30: Kevin Creeden forts. 

11.30-12.30: Lunsj

12.30-13.30: «Politiets avhør av mistenkte barn – barna som falt mellom to stoler»

Foreleser: Asbjørn Rachlew 

13.30-14.00: Pause

14.00-15.00: «Porno i beste sendetid»

Foreleser: Emilie Teige Skrattegård

15.00-15.30: Pause

15.30-16.30: «Pornografi: Overalt, hele tiden-hvordan påvirkes ungdom og seksualitet?»

Foreleser: Morten Jensås Lundgren

16.30: Stafettpinne

Programslutt: kl. 16.45

Tirsdag 23. mai​:

Prekonferanse

 • 3 timer workshop med (Avventer bekreftelse fra spennende internasjonal fagperson)
 • «Når barn og unge har nedsatt forståelse av egne og andres seksuelle grenser» Randi Hjelmervik og Jannecke Gjertsen

   

 • «Teknologiassistert skadelig seksuell atferd» Nina Nyberg og Nadine Kojda-Arndt

   

 • «Multisystemisk terapi for problematisk seksuell atferd» Anne Cathrine Bartvik

   

 • «Håndtering av seksuell atferd i barnehagen» Marita Sandvik

   

 • «Politiets rolle i hjelpekjeden til barn og unge med SSA» Are Evang

Onsdag 24. mai​:

Hovedkonferanse

 • Velkommen
 • «Through the Lens of Trauma: Preventing & Responding to Harmful Sexual Behavior in Young People» Jill Levenson
 • «Skadelig seksuell atferd i skolen» Kjersti Draugedalen
 • «Gjenopprettende arbeid i Norge. Hva skjer’a?» Eva Mørch
 • «Foreldre og profesjonelles erfaringer når et barn har vist skadelig seksuell atferd» Heidi Losnedal
 • «Working with Children and Young People who have displayed Harmful Sexual Behaviour» Stuart Allardyce
 • Konferansemiddag

Torsdag 25. mai​:

Hovedkonferanse

 • Avventer bekreftelse fra spennende internasjonal fagperson
 • Markering og «En oppdatering om SSA-arbeidet i Norge.» Oddfrid Skorpe Tennfjord
 • Avventer bekreftelse fra spennende nasjonal fagperson
 • «Porno i beste sendetid» Emilie Teige Skrattegård
 • «Pornografi: Overalt, hele tiden-hvordan påvirkes ungdom og seksualitet?» Morten Jensås Lundgren

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer i programmet.

Scroll to Top