Våre barn-konferansen

Nasjonal konferanse om bekymringsfull og
skadelig seksuell atferd hos barn og unge

Bergen 23. – 25. mai 2023

Kevin Creeden

Kevin Creeden

 «Strength based approaches and the importance of building age appropriate skills »

Kevin Creeden, M.A., LMHC er Director of Assessment and Research ved Whitney Academy i East Freetown, MA. Han har over 40 års klinisk erfaring med å behandle barn, ungdom, voksne og familier. Han jobber særlig med ungdom som viser problematisk og skadelig seksuell atferd. Kevin var deltaker i teamet av klinikere og forskere som utviklet ATSA, Adolescent Treatment Guidelines. Han trener og konsulterer både nasjonalt og internasjonalt til skoler, rettsmedisinske tjenester, samfunns- og psykiske helsetjenester.

Jill Levenson

 «Through the Lens of Trauma: Preventing & Responding to Harmful Sexual Behavior in Young People»  

Dr. Jill Levenson er professor i sosialt arbeid ved Barry University i Miami, Florida. Hun er en internasjonalt anerkjent aktør innen traumebevisst omsorg, og er koordinator for “Trauma-informed Training Initiative” ved Barry’s Center for Human Rights & Social Justice. Jill har vært praktiserende klinisk sosialarbeider i over 30 år og jobber bl.a. med overlevende og utøvere av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Hun har undervist om traumebevisst omsorg i over 25 amerikanske stater, Canada, Mexico, Hong Kong, Skottland, Australia og New Zealand.

Kevin Creeden

Kevin Creeden

 «Strength based approaches and the importance of building age appropriate skills »

Kevin Creeden, M.A., LMHC er Director of Assessment and Research ved Whitney Academy i East Freetown, MA. Han har over 40 års klinisk erfaring med å behandle barn, ungdom, voksne og familier. Han jobber særlig med ungdom som viser problematisk og skadelig seksuell atferd. Kevin var deltaker i teamet av klinikere og forskere som utviklet ATSA, Adolescent Treatment Guidelines. Han trener og konsulterer både nasjonalt og internasjonalt til skoler, rettsmedisinske tjenester, samfunns- og psykiske helsetjenester.

Jill Levenson

 «Through the Lens of Trauma: Preventing & Responding to Harmful Sexual Behavior in Young People»  

Dr. Jill Levenson er professor i sosialt arbeid ved Barry University i Miami, Florida. Hun er en internasjonalt anerkjent aktør innen traumebevisst omsorg, og er koordinator for “Trauma-informed Training Initiative” ved Barry’s Center for Human Rights & Social Justice. Jill har vært praktiserende klinisk sosialarbeider i over 30 år og jobber bl.a. med overlevende og utøvere av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Hun har undervist om traumebevisst omsorg i over 25 amerikanske stater, Canada, Mexico, Hong Kong, Skottland, Australia og New Zealand.

Stuart

Stuart Allardyce​

 «Working with Children and Young People who have displayed Harmful Sexual Behaviour»  

Stuart Allardyce har i over 20 år jobbet med barn og unge som utøver grenseoverskridende seksuell atferd. Stuart er medforfatter på bøkene «Working with children and young people who have displayed harmful sexual behaviour» (Dunedin, 2018) og “Sibling sexual abuse: a knowledge and practice overview” (Centre for expertise on CSA, 2021). For tiden leder han et prosjekt i forhold til forebygging og håndtering av skadelig seksuell atferd på internett.

Kjersti Draugedalen​​

«Skadelig seksuell atferd i skolen» 

Kjersti Draugedalen er Ph.d. stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge og Tønsberg kommune. Hun opptatt av læreres unike posisjon ovenfor barn og unge, og hvordan skolen kan være en arena for et inkluderende fellesskap for alle barn.

Stuart

Stuart Allardyce

 «Working with Children and Young People who have displayed Harmful Sexual Behaviour»  

Stuart Allardyce har i over 20 år jobbet med barn og unge som utøver grenseoverskridende seksuell atferd. Stuart er medforfatter på bøkene «Working with children and young people who have displayed harmful sexual behaviour» (Dunedin, 2018) og “Sibling sexual abuse: a knowledge and practice overview” (Centre for expertise on CSA, 2021). For tiden leder han et prosjekt i forhold til forebygging og håndtering av skadelig seksuell atferd på internett.

Emilie Teige Skrattegård​

«Porno i beste sendetid» 

Emilie Teige Skrattegård er manusforfatter, regissør og programleder. Hun har bakgrunn i litteraturvitenskap, er utdannet tekstforfatter og brenner for å lage TV om tabuer for ung målgruppe. Emilie jobber både foran og bak kamera, og har blant annet laget dokumentarer om selvmord, familiekonflikter og jenters rettigheter i lavinntektsland. I april kom serien Porno 2022 på NRK, som Emilie utviklet, skrev manus til og er programleder for.

Asbjørn Rachlew

«Politiets avhør av mistenkte barn – barna som falt mellom to stoler» 

Asbjørn Rachlew er politioverbetjent ved Politihøgskolen og forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter, UiO. Asbjørn har stått sentralt i utviklingen av politiets avhørsmetoder, og i 2009 forsvarte han sin doktoravhandling om Justisfeil ved politiets etterforskning. Han har vitnet som sakkyndig for påtalemyndigheten og domstolene om avhør av mistenkte barn, sist i Silje-saken fra Trondheim. Asbjørn er Norges medlem i Europarådets torturkomité.

Heidi Eriksen Losnedal​

«Foreldre og profesjonelles erfaringer når et barn har vist skadelig seksuell atferd» 

Heidi Eriksen Losnedal arbeider til daglig som seniorrådgiver ved Statens barnehus Bergen, og har gjennom flere års praksis møtt mange familier etter at deres barn har vist problematisk og/eller skadelig seksuell atferd. Arbeidet har gitt henne innblikk i utfordringer familiene møter etter avdekking, og igjen ført til en nysgjerrighet og et behov for utforske temaet grundigere. 

Morten Jensås Lundgren​

«Pornografi: Overalt, hele tiden-hvordan påvirkes ungdom og seksualitet?»  

Morten Jensås Lundgren er spesialist i klinisk pedagogikk og faglig opptatt av barn og ungdom med utfordrende atferd med spesielt fokus på risiko for vold og seksuelt grenseoverskridende oppførsel. Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid er også et tema som han synes er viktig. 

Eva Mørch​

«Gjenopprettende arbeid i Norge. Hva skjer’a?»

Eva Mørch er psykologspesialist, leder for Ressursenheten V27 og innleid til Helsedirektoratet ifbm lavterskeltilbud. Hun foreleser og underviser om utredning og behandling av PSA/SSA, opptatt av hvordan vi møter barna, ungdommene og deres familier når disse vanskelige hendelsene har skjedd, og hvordan vi best kan hjelpe alle involverte videre.

Are Evang​​

«Politiets rolle i hjelpekjeden til barn og unge med SSA»

Are Evang er leder for statens barnehus Tromsø og psykologspesialist. Han har jobbet med ungdom i SSA-saker siden 2006. Fra 2009 i barnehus og politi, der mistenkte barn i prinsippet ikke har tilgang. Barn er barn, uavhengig om de er fornærmet eller mistenkt i en straffesak, og bør ha samme tilrettelegging og tilbud om oppfølging når de skal avhøres av politiet.

Oddfrid Skorpe Tennfjord​

«Godt jobba! – En oppdatering om SSA-arbeidet i Norge.»

Oddfrid Skorpe Tennfjord er psykolog og phd ved RVts MIDT. Hun har vært koordinator av det nasjonale kompetansenettverket om barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd siden oppstarten i 2014. Har også vært sentral i oppbyggingen av dette fagmiljøet i Midt-Norge.

Anne Cathrine Bartvik​

«Multisystemisk terapi for problematisk seksuell atferd» 

Anne Cathrine Bartvik er psykologspesialist og spesialrådgiver på NUBU i avdeling ungdom og metodeansvarlig for MST Norge. MST (multisystemisk terapi for ungdom) er et hjemmebasert tiltak som har vist seg svært nyttig for ungdom med alvorlige atferdsutfordringer. Vi ønsker å kunne nå frem til enda flere ungdommer og deres familier med effektiv hjelp under trygge forhold. Derfor har vi implementert MST PSB i Norge.

Marita Sandvik​

«Håndtering av seksuell atferd i barnehagen» 

Marita Sandvik er rådgiver ved RVTS Midt og behandler i lavterskeltilbudet “Det finnes hjelp”. Hun er opptatt av at barn med skadelig seksuell atferd skal få hjelp til å unngå å begå seksuelle krenkelser og overgrep, likeså voksne som søker hjelp for å unngå å begå seksuallovbrudd. Marita er også sterkt engasjert i fagutvikling og kompetansebygging med sikte på å skape større trygghet hos fagfolk til å snakke om seksualitet og forebygge krenkelser og overgrep.

Randi Hjelmervik

Jannecke Gjertsen

«Når barn og unge har nedsatt forståelse av egne og andres seksuelle grenser»

Randi Hjelmervik (klinisk barnevernpedagog) og Jannecke Gjertsen (klinisk vernepleier) jobber ved Habiliteringstjenesten for barn og unge, og er hhv. prosjektleder og prosjektmedarbeider i Nasjonalt kompetanseutviklingsprosjekt innen problematisk og skadelig seksuell atferd i Habiliteringstjenesten for barn og unge.

Barn og unge med kognitiv funksjonsnedsettelse trenger å bli forstått og møtt på deres funksjonsnivå!

Nina Nyberg

Nadine Kojda-Arndt

«Teknologiassistert skadelig seksuell atferd»

Nina Nyberg er pedagog ved ressursenheten V27, Betanien BUP.
Hun jobber primært med konsultasjoner, utredning av skadelig seksuell atferd og fagformidling. Har gjennom sin yrkeskarriere jobbet individ- og systemrettet med barn, unge og foresatte i utsatte livssituasjoner. Nadine Kojda-Arndt er klinisk spesialist i familieterapi/sosionom ved ressursenheten V27, Betanien BUP. Hun jobber med utredning, behandling og veiledning ang. skadelig seksuell atferd og er opptatt av relasjoner og samspill. 

Scroll to Top