Våre barn-konferansen

Nasjonal konferanse om bekymringsfull og
skadelig seksuell atferd hos barn og unge

Bergen 23. – 25. mai 2023

23. - 25. mai i Bergen!

I 2023 arrangeres den femte nasjonale konferansen om bekymringsfull og skadelig seksuell atferd (SSA) hos barn og unge. Dette skjer i Bergen den 23. - 25. mai. RVTS Vest har gleden av å være årets vertskap. Vi har samlet en rekke anerkjente og dyktige forelesere fra feltet.
Sett av dato!

Konferansen er relevant for alle som jobber med barn, unge og voksne, om du jobber i det offentlige tjenesteapparatet eller er tilknyttet frivillig sektor.