Våre barn-konferansen

Nasjonal konferanse om bekymringsfull og
skadelig seksuell atferd hos barn og unge

Bergen 23. – 25. mai 2023

RVTS Vest har gleden av å være vertskap for den femte nasjonale Våre barn-konferansen.

Vi har samlet en rekke anerkjente og dyktige forelesere, som vil belyse ulike deler av fagfeltet bekymringsfull og skadelig seksuell atferd. 

Konferansen arrangeres på Radisson Blu Royal Hotel, sentralt plassert på Bryggen i Bergen.

Målgruppe

Konferansen er relevant for alle som jobber med barn, unge og voksne, om du jobber i det offentlige tjenesteapparatet eller er tilknyttet frivillig sektor.

Godkjenninger

Konferansen er godkjent av Fellesorganisasjonen (FO) med 21 timer (barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere).

Konferansen er søkt godkjent hos Norsk psykologforening og Norsk sykepleierforbund.

Steinar Hvål

Psykologspesialist, RVTS Vest

Mette E. Garmannslund

Psykologspesialist, RVTS Vest

23. - 25. mai i Bergen!

Våre barn-konferansen er en nasjonal konferanse om bekymringsfull og skadelig seksuell atferd hos barn og unge, og arrangeres for 5. gang. Det er RVTS (de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) som arrangerer konferansen på rundgang.
Meld deg på i dag!

Steinar Hvål

Psykologspesialist, RVTS Vest​

Mette E. Garmannslund

Psykologspesialist, RVTS Vest​

Ledere av årets konferansekomité

Steinar Hvål

Psykologspesialist, RVTS Vest

Mette E. Garmannslund

Psykologspesialist, RVTS Vest

Scroll to Top