Våre barn-konferansen

Nasjonal konferanse om bekymringsfull og
skadelig seksuell atferd hos barn og unge

Bergen 23. – 25. mai 2023

Fagressurser

Seksuellatferd.no

En ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd.

Snakkemedbarn.no

En digital kunnskapsplattform om samtaler med barn, spesielt ved bekymring for om barnet er utsatt for vold eller overgrep.

Trygg til handling

En ressurs om vold og seksuelle overgrep for alle som jobber med barn og unge

PROFESOR

Et kartleggingsverktøy til bruk i arbeid med unge som har utøvd grenseoverskridende seksuelle handlinger.

FROKOSTWEBINARER

Redaksjonsgruppen til seksuellatferd.no arrangerer frokostwebinarer regelmessig. Se alle tidligere sendinger her.

FREDAGSFOKUS

Fredagsfokus er 45 minutter med dialog om relevante saker knyttet til RVTS sine temaområder

Scroll to Top